Đăng nhập |

Đăng nhập

Username
Password *
Ghi nhớ lần sau

Thông báo bán Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng của bà Nguyễn Thị Liên và ông Huỳnh Ngọc Duy

THÔNG BÁO

V/v Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng của bà Nguyễn Thị Liên và ông Huỳnh Ngọc Duy.

 

Công ty đấu giá hợp danh Đa Phương địa chỉ tại: số 591, Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện  Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng tổ chức bán đấu giá tài sản theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương có địa chỉ: thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng, cụ thể:

1. Tài sản bán đấu giá gồm: Quyềnsử dụng đất tại giấy chứng nhận số  T 713039do UBND huyện Đơn Dương cấp ngày 19/06/2002. Cụ thể: Thửa đất số 26, tờ bản đồ số        03,diện tích 4.510m2 (đất HNK); thời hạn sử dụng 15/10/2063, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

* Ghi chú: Có 715m2 đất HNK thuộc hành lang bảo vệ sông Đa Nhim.

( Hồ sơ chi tiết tại trụ sở văn phòng công ty

hoặc tại cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương)

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 06/08/2019 đến hết ngày 09/09/2019  (trong giờ hành chính), tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đa Phương.

3. Giá khởi điểm: 786.234.000đồng(Bảy trăm tám mươi sáu triệu hai trăm ba mươi bốn nghìn  đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000đ/hồ sơ, tiền đặt trước là 5% giá trị khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 09; 10 và 11/09/2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đa Phương.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/09/2019 đến hết ngày 09/09/2019 (Trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản.

7. Điều kiện, cách thức đấu giá tham gia đấu giá (theo Điều 3 quy chế đấu giá số 43/QC – ĐP ngày 05/08/2019 của công ty đấu giá hợp danh Đa Phương).

8. Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 15h30 ngày 12/09/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đơn Dương.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Đa Phương (ĐT: 02633.649739) hoặc tìm hiểu trên địa chỉ Website: http://www.daugialamdong.com.vn./.

Tin tức mới