Đăng nhập |

Đăng nhập

Username
Password *
Ghi nhớ lần sau

Thông báo Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng của ông Bơ Nah Ria Linh và bà Toue Prong Loan

THÔNG BÁO

V/v Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng của ông Bơ Nah Ria Linh và bà Toue Prong Loan.

 

Công ty đấu giá hợp danh Đa Phương địa chỉ tại: số 591, Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện  Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng tổ chức bán đấu giá tài sản theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương có địa chỉ: thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng, cụ thể:

1. Tài sản bán đấu giá gồm:

1.1 Quyền sử dụng đất tại giấy chứng nhận số  L 174462 do UBND huyện Đơn Dương cấp ngày 03/06/1998. Cụ thể: Thửa đất số  69, 70, 71, 72, 73, 105, 104, 103, 168, 170, 171, Tờ bản đồ số 337A, diện tích 3.271m2  đất LUA, thời hạn sử dụng đến 15/10/2063tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

* Giá khởi điểm: 380.253.750đồng (Ba trăm tám mươi triệu hai trăm năm mươi ba nghìn bảy trăm năm mươi đồng).

1.2 Quyền sử dụng đất tại giấy chứng nhận số  L 738888 do UBND huyện Đơn Dương cấp ngày 06/06/2002. Cụ thể:  Thửa đất số 572 tờ bản đồ 313A; Thửa đất số 172, 169, 307, 334 tờ bản đồ 337A; Diện tích 1.736m2 ( Trong đó: 553m2 đất HNK và 1.183m2 đất LUA), thời hạn sử dụng 15/10/2063tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

* Giá khởi điểm: 201.810.000đồng (Hai trăm lẻ một triệu tám trăm mười nghìn đồng).

1.3 Quyền sử dụng đất tại giấy chứng nhận số  G 676856 do UBND huyện Đơn Dương cấp ngày 18/10/1996. Cụ thể: Thửa đất số 1284; Tờ bản đồ 313E; Diện tích 8.185m2 đất HNK; thời hạn sử dụng 10/2033 tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

* Giá khởi điểm: 1.370.169.000đồng (Một tỷ ba trăm bảy mươi triệu một trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

1.4 Quyền sử dụng đất tại giấy chứng nhận số  CA 763010 do UBND huyện Đơn Dương cấp ngày 16/06/2015. Cụ thể: Thửa đất số 1308; Tờ bản đồ 313E; Diện tích     5.574m2 đất HNK, thời hạn sử dụng 01/07/2064tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

* Giá khởi điểm: 1.295.955.000đồng (Một tỷ hai trăm chín mươi lăm triệu chín trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

1.5 Quyền sử dụng đất tại giấy chứng nhận số  T 819910 do UBND huyện Đơn Dương cấp ngày 02/01/2002. Cụ thể: Thửa đất số 1288 tờ bản đồ số 313E; Thửa đất số 523, 526, 703,705, 760, 761, 737 tờ bản đồ số 336D; diện tích 7.247m2  (Trong đó:  2.864m2 đất HNK và 4.383m2 đất LUA), thời hạn sử dụng 15/10/2063 tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

* Giá khởi điểm: 842.463.750đồng (Tám trăm bốn mươi hai triệu bốn trăm sáu mươi ba nghìn bảy trăm năm mươi đồng).

( Hồ sơ chi tiết tại trụ sở văn phòng công ty

hoặc tại cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương)

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 23/07/2019 đến hết ngày 26/08/2019 (trong giờ hành chính), tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đa Phương.

3. Tổng giá khởi điểm: 4.090.651.500(Bốn tỷ không trăm chín mươi triệu sáu trăm năm mươi mốt nghìn năm trăm  đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá đối với tài sản tại mục 1.1 và 1.2 của thông báo này là 200.000đ/hồ sơ, đối với tài sản tại mục 1.3, 1.4 và 1.5 của thông báo này là 500.000đ/hồ sơ, tiền đặt trước là 5% giá trị khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 26; 27 và 28/08/2019 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đa Phương.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 22/08/2019 đến hết ngày 26/08/2019 (Trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản.

7. Điều kiện, cách thức đấu giá tham gia đấu giá (theo Điều 3 quy chế đấu giá số 40/QC – ĐP ngày 19/07/2019 của công ty đấu giá hợp danh Đa Phương).

8. Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 15h30 ngày 29/08/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đơn Dương.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Đa Phương (ĐT: 02633.649739) hoặc tìm hiểu trên địa chỉ Website: http://www.daugialamdong.com.vn./.

Tin tức mới